Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over vormgeving tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn
  • Mede ondertekenaar
    Y.C. Kling, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31066-946 Gewijzigde motie van het lid Azarkan over de tegemoetkomingsregeling FSV zo spoedig mogelijk van start laten gaan (t.v.v. 31066-942)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-776 Motie van het lid Snels c.s. over een compensatieregeling voor schade door vermelding op de zwarte lijst

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14