Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 86
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
G√ľndogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36160, eindtekst

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

36160, bijgewerkt t/m nr. 14 (3e NvW d.d. 13 februari 2023)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36160-14 Derde nota van wijziging

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36160-9 Tweede nota van wijziging

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

36160-7 Nota van wijziging

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36160-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

36160-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36160-1 Geleidende brief

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36160-2 Voorstel van wet

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36160-3 Memorie van toelichting

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30