Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Tegen
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Tegen
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
PvdD 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Volt 2 Tegen
JA21 1 Niet deelgenomen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36159, eindtekst

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36159-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetenschappelijke factsheet

Wetenschappelijke factsheet Wijziging van de Opiumwet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

36159 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36159-3 Memorie van toelichting

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

36159-2 Voorstel van wet

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

36159-1 Koninklijke boodschap

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36159-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10