Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over bouwregelgeving (o.a. Kamerstuk 28325-237)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.C. Honsbeek, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

19637-2878 Motie van het lid Ceder c.s. over het inventariseren van juridische belemmeringen voor een snelle bouw van flexibele woningen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1012 Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken welke plaats construction stored carbon kan spelen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1689 Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over maatregelen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35742-19 Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

35742-7 Motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VII-75 Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen (t.v.v. 35000-VII-53)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 13/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28325-238)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05