Motie : Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 8
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
BIJ1 1
Gündogan 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31490-325 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over Functioneren Rijksdienst

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

31490-323 Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-1097 Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:23

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven