Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36080-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36080-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36080 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36080-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Memorie van toelichting

36080-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36080-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30