Lijst van vragen : Lijst van vragen over de Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie (Kamerstuk 35925-VIII-161)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-VIII-161 Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Toestemming gesprek inspecteur generaal

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2022

Gesprek
Tijd activiteit: 13:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45