Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over de Raad Algemene Zaken dd. 22 februari 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    H.P.C. Buisman, griffier
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2459 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 22 februari 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-02-2433 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een actievere rol van de EU in de dialoog met Rusland om te komen tot de-escalatie

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 07/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Raad Algemene Zaken dd 22 februari 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10
Naar boven