Lijst van vragen : Lijst van vragen over de hoofdlijnen beleid Ministerie van Defensie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35925-X-63 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 maart 2022, over hoofdlijnen Defensiebeleid

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - rappel antwoorden feitelijke vragen hoofdlijnen beleid Defensie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

35925-X-59 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Defensie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Inbreng feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 15:00

Commissiedebat hoofdlijnen Defensiebeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30