Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 (Kamerstuk 21501-33-980)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31305-350 Motie van de leden Bontenbal en Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-A-68 Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Alkaya over opname van de Lelylijn in het TEN-T extended kernnetwerk (t.v.v. 35925-A-54)

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Tweeminutendebat Transportraad 5 december 2022 (21 501-33, nr. 980)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25