Motie : Motie van het lid Madlener over in Brussel aandringen op soepelere regelgeving ten aanzien van waterkwaliteit en de bijbehorende doelen van de Kaderrichtlijn Water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Barry Madlener, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00