Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VIII-183 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over Emancipatiebeleid

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VIII-178 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2022, over Media

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

Eindtekst 36200-VIII

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VIII-175 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 november 2022, over de OCW Begrotingsonderzoek

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

36200-VIII-163 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 november 2022, inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (onderdeel cultuur)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36200-VIII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (onderdelen Cultuur en Media)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

36200-VIII-8 Nota van wijziging

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36200 VIII, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 2 november 2022)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

36200-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36200-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36200-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36200-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

OCW Begrotingsonderzoek

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (1e TK)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35