Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022 (Kamerstuk 21501-02-2540)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.H.F. Koerhuis, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2540 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-20-1841 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een speciaal tribunaal voor berechting van personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische agressie in Oekraïne

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1836 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een versnelling van de financiële noodsteun

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

35925-V-33 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2362 Motie van de leden Piri en Van der Lee over minstens vijftig studiebeurzen ter beschikking te stellen voor Belarussische studenten in Nederland

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30