Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (Kamerstuk 26643-904)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-904 Rijksbreed cloudbeleid 2022

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

26643-157 Motie Van der Burg c.s. over mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud

Indiener B.I. van der Burg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO ICT bij de overheid (AO d.d. 12/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30