Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    Y.C. Kling, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 36202

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36202-60 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 oktober 2022, over het Pakket Belastingplan 2023 (voortzetting)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Bijgewerkte tekst

36202, bijgewerkt t/m nr. 38 (Vijfde NvW d.d. 4 november 2022)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Nota van wijziging

36202-38 Vijfde nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

36202-34 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2022, over het Pakket Belastingplan 2023

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Nota van wijziging

36202-28 Vierde nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36202-22 Tweede nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36202-24 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36202-23 Derde nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36202-21 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36202-14 Nader verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Verzoek voor informatie over het voornemen om de energiebelasting te wijzigen en over hoe dit voornemen zich verhoudt tot mogelijke wijzigingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023

Indiener M. Schukkink, griffier

Nota van wijziging

36202-15 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

36202-2 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

36202-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36202-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

36202 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36202-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingplan 2023

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Inbreng nader verslag Belastingplan 2023

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25