Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31936-927 Motie van het lid Graus c.s. over het belang Maastricht Aachen Airport en Schiphol waarborgen wat betreft luchtvracht

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-30 Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31936-540 Motie van het lid Kröger over modernisering van de slotverordening

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35000-A-60 Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Luchtvaart (CD d.d. 24/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25