Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (Kamerstuk 35896-24)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.R. Muller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35896-24 Concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35896-13 Motie van de leden Ceder en Dassen over een regeling voor tijdelijke vervanging van demissionaire bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35896-14 Motie van de leden Ellian en Inge van Dijk over een commissie die het functioneren van artikel 57 van de Grondwet analyseert

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid

Motie

35896-6 Motie van het lid Leijten c.s. over het strikt interpreteren van artikel 57, lid 3 van de Grondwet

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Hoofdelijke stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet (TK35896-24)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40