Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstukken 35334/32813, nr. 199)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Witzke, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-305 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over uitspreken dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-307 Motie van het lid Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies volledig actualiseren in of bij de KEV 2022

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-302 Motie van het lid Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-306 Motie van het lid Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-292 Motie van het lid Thijssen c.s. over een verplichte substantiële bail-in in de transitiekosten

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-106 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de stikstofdoelen zo snel mogelijk in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet vastleggen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-121 Motie van de leden Thijssen en Bromet over concrete doelstellingen voor de reductie van industriële NOx-uitstoot

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-118 Motie van de leden Van Campen en Boswijk over onderzoeken hoe een "uitdaagrecht" in de gebiedsgerichte aanpak kan worden opgenomen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Stikstofproblematiek OMGEZET IN PLENAIR DEBAT (gevraagd voor week 21/2)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10