Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020 (Kamerstuk 26231-33)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat