Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35101-13 Derde nota van wijziging

Indiener S. Warmerdam, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35101-12 Brief van het lid Warmerdam inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S. Warmerdam, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35101-10 Nota van wijziging

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 13 (derde nota van wijziging d.d. 23 oktober 2023)

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35101-8 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35101-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35101-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35101-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35101-4 Brief van het lid Van Weyenberg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35101-1 Geleidende brief

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35101-3 Memorie van toelichting

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35101-2 Voorstel van wet

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voorstel van wet van het lid Van der Werf tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit:

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30