Lijst van vragen : Lijst van vragen over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstukken 30252 en 35334, nr. 28)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    S.F.F. Meijer, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30252-28 Perspectieven voor agrarische ondernemers

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

35925-XIV-119 Motie van de leden Grinwis en Van Campen over lessen trekken uit succesvolle voorbeelden van Europees bronbeleid uit andere sectoren

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-107 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over in de uitwerking van kringlooplandbouw operationele doelen formuleren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-105 Motie van het lid Boswijk over het borgen van de positie van de boer in de gebiedsprocessen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-104 Motie van het lid Boswijk c.s. over nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1417 Motie van het lid Van der Plas over het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te gebruiken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-134 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een ingroei naar kringloopwaardig veevoer verwerken in de eiwitstrategie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-148 Motie van de leden Boswijk en Tjeerd de Groot over een indicator voor eiwitten geschikt voor menselijke consumptie en voor veevoer

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-147 Motie van het lid Boswijk c.s. over een werkwijze waarmee boeren terreinbeherende organisaties kunnen ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-72 Motie van het lid Eppink over het leefbaar houden van het platteland door het waarborgen van publieke basisvoorzieningen

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-35 Motie van het lid Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

28625-301 Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1325 Motie van het lid Boswijk over in EU-verband inzetten op het versterken van de datapositie van boeren

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35830-17 Motie van het lid Van Raan c.s. over ambitieuze en meetbare doelstellingen voor het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij aanbestedingen van de rijksoverheid

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

27858-539 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een apart loket bij het Ctgb waarbij groene laagrisicomiddelen voorrang krijgen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1301 Motie van het lid Boswijk c.s. over inzetten op "made in Europe"-eiwitten

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35398-21 Motie van het lid Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33037-391 Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden in Nederland beschermd kunnen worden

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35600-45 Motie van de leden De Groot en Van Otterloo over bedrijven opkopen van de grootste belasters van Natura 2000-gebieden

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35600-43 Motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-23 Motie van het lid Lodders over een speciaal gezant innovatie

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIV-81 Motie van het lid Geurts over de aanstelling van een samenwerkingsambassadeur

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16