Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de minister van Financiën - Verzoek om de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30