Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarplan MIVD 2022 en het Openbaar jaarverslag over het jaar 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36045-16 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over het wegnemen van knelpunten die diensten verhinderen Nederland te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - aanbieding inbreng schriftelijk overleg

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20