Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening trans-Europese transportnetwerken (TEN-T) en mededeling verlenging van TEN-T netwerk naar naburige derde landen (Kamerstuk 22112-3321)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-738 Motie van het lid Koerhuis over het beleidsneutraal overzetten van geluidsregels

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-A-120 Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinaviƫ steunen (t.v.v. 35300-A-108)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Transportraad op 2 juni 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00