Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen aan te geven wanneer het eindrapport van de Commissie Hendriks naar de Kamer wordt gestuurd.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31015-244 Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Kamerstuk 31015-240)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

35349-15 Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35349-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20