Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Kamerstuk 31015-240)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen aan te geven wanneer het eindrapport van de Commissie Hendriks naar de Kamer wordt gestuurd.

Indiener A.M. Brood, griffier

Motie

35349-15 Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35349-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20