Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over versterken toegankelijkheid pabo (Kamerstuk 27923-433) en voorhang Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (Kamerstuk 27923-438)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VIII-53 Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00