Convocatie commissieactiviteit : Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 27 juni 2022, 10.00-17.00 uur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier