Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Informatieafspraken in het kader van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier