Brief formateur
Kabinetsformatie 2021

Uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij over uitspreken dat het wenselijk is dat het CPB het coalitieakkoord doorrekent en van de motie van de leden Marijnissen en Wilders over het Nibud vragen een doorrekening te maken van het coalitieakkoord

Download Download

Ondertekenaars