Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Passend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31497-422 Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie

35925-VIII-54 Motie van het lid Westerveld over 3 miljoen vrijmaken op de OCW-begroting om de uitvoering van de verbeteraanpak passend onderwijs te versnellen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-202 Motie van het lid Futselaar c.s. over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het Nationaal Plan

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

31497-386 Motie van de leden Rog en Van Meenen over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-375 Motie van het lid Van den Hul c.s. over betrokkenheid van ouders en ouderorganisaties bij de organisatie van steunpunten

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31497-324 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een betere borging van passend onderwijs in het curriculum van de lerarenopleidingen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-328 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een landelijke norm voor basisondersteuning (t.v.v. 31497-315)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-300 Motie van het lid Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00