Statenpassage

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde : Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35980-6 Nader verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35980-4 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35980-5 Nota van wijziging

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35980, bijgewerkt t/m nr. 5 (nota van wijziging d.d. 23 mei 2023)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35980-3 Verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Geleidende brief

35980-1 Geleidende brief

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Tijd activiteit: 17:00

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00