Lijst van vragen en antwoorden
Waterbeleid

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden' (Kamerstuk 27625-550)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Chronologisch verloop geothermieproject in Groningen
Bijlage
Overzicht geothermieprojecten in Nederland