Statenpassage

Motie : Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
Volt 3
JA21 3
Omtzigt 1
BIJ1 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
FVD 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-XVI-214 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-760 Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’ (Kamerstuk 36200-XVI-193)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-702 Beleidsnota cultuursensitieve zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-XVI-193 Reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32279-236 Stand van zaken geboortezorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-197 Verkennende studie talentolken in de zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

32279-222 Verslag van een schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Kamerstuk 32279-221)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Dertigledendebat over discriminatie en de zorg

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Beleidsnota cultuursensitieve zorg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00