Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    D. de Jong-van de Graaf, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-42 Motie van het lid Dassen c.s. over uitspreken dat het sociaal leenstelsel afgeschaft dient te worden en een basisbeurs ingevoerd

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-33 Motie van de leden Segers en Pieter Heerma over uitspreken dat het leenstelsel zo snel mogelijk wordt afgeschaft en vervangen door een basisbeurs

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1407 Motie van het lid Bikker c.s. over in gesprek gaan met de MBO Raad, VH en VSNU om ervoor te zorgen dat hybride onderwijs mogelijk blijft voor bepaalde groepen studenten

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-271 Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-21 Motie van de leden Peters en Van der Woude over instellingen die een opleiding aanbieden in het buitenland wettelijk verplichten om studenten 25% van het onderwijs fysiek in Nederland te laten volgen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-19 Motie van het lid Westerveld over een langetermijnvisie voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29338-236 Motie van de leden Rog en Van der Molen over bij de inschrijving van studenten vragen naar het opleidingsniveau van de ouders

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35582-15 Motie van het lid Wiersma over het bindend studieadvies verbreden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-48 Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-56 Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-426 Motie van het lid Van den Hul over een landelijke website met informatie voor studenten met een functiebeperking

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-713 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-705 Motie van het lid Van den Hul over een onderzoek naar zelfselectie

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-75 Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Variawet hoger onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:15

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:20

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00