Statenpassage

Motie : Motie van de leden Hagen en Bouchallikh over het in kaart brengen van pfas-hotspots en de daarbij behorende beheersmaatregelen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.B. Hagen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 119
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35334-230 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 februari 2023, over PFAS en gezondheidseffecten

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-231 Enkele toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat PFAS op 2 februari 2023

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-190 PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

30015-105 Informatie over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35334-172 Actualisatie handelingskader PFAS

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

PFAS en gezondheidseffecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30