Statenpassage

Motie : Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het minimaliseren van alle directe en indirecte lozingen van pfas op het oppervlaktewater

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP
  • Medeindiener
    E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 88
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-209 Plan van aanpak over de inzet van het Rijk in de aanpak van PFAS

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

30862-115 Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder (Kamerstuk 30862-114)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie (28089, nr. 198)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

PFAS en gezondheidseffecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30