Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-339)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Martin Bosma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Besluit maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

35488-13 Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00