Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstuk 28165-353)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28165-353 Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 (28165-353)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

ter vervanging van het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. 17 november 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00