Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. over in navolging van bondgenoten tegen eenzijdige anti-Israëlische initiatieven stemmen t.v.v. 21501-02-2367

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Raymond de Roon, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 86
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

23432-503 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 november 2023, over de Situatie in Gaza

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

23432-502 Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie in Israël en Gaza

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de situatie in Israël en Gaza

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

23432-492 Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties die raken aan het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

26150-198 Uitkomst stemmingen MOVP-resoluties bij de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

23432-485 Nederlandse inzet MOVP-resoluties in VN-fora

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20