Statenpassage

Motie : Motie van de leden Beckerman en Grinwis over het nationaal isolatieprogramma ook richten op lage en middeninkomens

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
JA21 3
Groep Van Haga 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-770 Hoofdlijnen nationaal isolatieprogramma

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 22/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15