Motie : Motie van de leden Kaag en Rutte over aanwijzen van mevrouw M.I. Hamer tot informateur met als opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M. Rutte, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 102
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
FVD 8 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
DENK 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief informateur

36471-33 Eindverslag van de informateur dhr. K. Putters over zijn informatiewerkzaamheden

Indiener K. Putters, informateur

Lijst van vragen en antwoorden

35850-3 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2021

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief informateur

35788-37 Eindverslag van de informateur mw. M.I. Hamer over haar informatiewerkzaamheden

Indiener M.I. Hamer, informateur

Brief informateur

35788-36 Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2021, over de voortgang van de formatie

Indiener M.I. Hamer, informateur

Brief informateur

35788-35 Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 juni 2021, over het verloop van de informatie

Indiener M.I. Hamer, informateur

Activiteiten

Debat over het eindverslag van de informateur (35788-24)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiƫn (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Voorjaarsnota 2021

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10