Brief commissie aan bewindspersoon : Aan stas KR- aanbieding feitelijke vragen Jaarverslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35830-IV-9 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2021, over het jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (Kamerstuk 35830-IV-1)

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Jaarverslag

35830-IV-1 Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Jaarverslag en slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20