Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
FVD 8 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
DENK 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 3 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35808, eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

35808-34 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 april 2021, inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (Kamerstuk 35808)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35808, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 26 april 2021)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35808-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35808-8 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35808-5 Verslag

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35808-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

35808 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35808-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35808-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15