Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Gerven en Smeulders over een noodfonds voor onvoorziene kosten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 72
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, nr.174)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45