Lijst van vragen en antwoorden
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiƫle verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

Download Download

Ondertekenaars