Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-901 Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34735-15 Motie van het lid Tielen over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet accreditatie op maat (34735)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45