Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35709-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35709-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35709-4 Brief van de leden Ellemeet en Segers inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35709-1 Geleidende brief

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35709-3 Memorie van toelichting

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35709-2 Voorstel van wet

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven