Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Namens
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - schriftelijk overleg Concept Strategisch Kompas

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en Def - Concept Strategisch Kompas

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

21501-28-229 Kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Defensie

Motie

35925-V-32 Motie van het lid Piri c.s. over artikel 42.7 VEU ook van toepassing verklaren op hybride dreigingen

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Strategisch Kompas (digitaal)

Gesprek
Tijd activiteit: 17:15