Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35668-27 Motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30175-372 Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 30175-360)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-63 Motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (33 118, nr. 207)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45